Navigatie overslaan

Category Archives: De Laatste Show

Ik maakte deze foto op de Mia’s voor ‘De Laatste Show’. Naar jaarlijkse gewoonte moeten alle artiesten op de rode loper verschijnen. Ik heb de foto van dEUS zo gemaakt dat ze op wassen beelden lijken, gelijk in Madame Tussauds. Ze staan een beetje verstijfd met de blik op het oneindige. De arm die je in beeld ziet, is de arm van de persverantwoordelijke. Hij geeft de richting aan waarin de artiesten moeten kijken. Links onderaan zie je een pintje bier staan. Dat is het pintje van Tom Barman. Hij heeft het snel aan de kant gezet omdat hij dat liever niet mee op de foto wou.

@ De Laatste Show, 12 december 2011

meer foto’s van de Mia’s: http://www.muziekcentrum.be/news.php?ID=2736


© Isabel Pousset @ De Laatste Show, september 2011

Deze foto zag je opduiken in een nieuw  item in ‘De Laatste Show’.

Ik werd op pad gestuurd naar de familiedag van de NVA.

Het evenement ging door in Bokrijk.  Als kind ben ik er enkele keren geweest met mijn ouders. Ik herinner me vooral de speeltuin. Het openluchtmuseum interesseerde me niet zo veel. Vandaar waarschijnlijk dat ik niet meer wist dat er ook toneeltjes opgevoerd worden.

Toen ik door Bokrijk liep, kwam ik dit tafereeltje tegen. Er werd een scène nagespeeld waarbij de sjampetter het dorpsplein moest klaarmaken voor een toespraak. En hij hijst…. de Belgische vlag.  Meteen komen er reacties uit het publiek: “Hé, dat is wel de verkeerde vlag, hé. Zou je het Vlaams Leeuwke niet omhoog hangen?”…. Ik vond het een grappig moment. Het leek wel een foutje in het scenario.